10 lời khuyên cho cuộc phỏng vấn thành công

17/04/2013

Sau một tuần, một tháng gửi hồ sơ xin việc, bạn được sắp xếp một cuộc phỏng vấn. Hãy tìm hiểu kỹ thông tin của công ty, về người phỏng vấn bạn để có được một kết quả mỹ mãn. Thực hiện 10 lời khuyên dưới đây để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng:

1. Lịch sự, có tổ chức và nhiệt tình

10 loi-khuyen-cho-cuoc-phong-van-thanh-cong

Không bao giờ từ chối một cuộc hẹn phỏng vấn

2. Có kế hoạch phỏng vấn xin việc. Hãy cho mình đủ thời gian để nghiên cứu kỹ về công ty nhưng phải linh hoạt. Và không bao giờ từ chối một cuộc phỏng vấn việc làm bởi vì đó là một lớp học, bạn sẽ được gặp  một huấn luyện viên.

3. Ôn lại các kiến thức xung quanh. Nghiên cứu kỹ lưỡng thông tin ngay cả khi bạn đã biết tất cả.

4. Xin thông tin liên lạc của những người quan trọng trong công ty, và nếu có thể xin một số thông tin về người phỏng vấn bạn.

10 loi khuyen cho cuoc phong van thanh cong

Ghi lại thông tin của người phỏng vấn nếu được

5. Mỉm cười với người phỏng vấn và bắt tay nếu được phép.

6. Tránh câu trả lời như một cái máy. Có những câu hỏi mà bạn đã chuẩn bị từ trước nhưng bạn không nên trả lời như đang học thuộc lòng. Thay đổi chúng tùy theo hoàn cảnh, biến nó là câu trả lời độc của riêng bạn.

7. Không sử dụng tiếng lóng.

8. Theo dõi tin tức:  Có thể có một sự kiện mới xảy ra ở công ty mà bạn đang phỏng vấn. Có thể lồng ghép thông tin đó vào câu trả lời nếu bạn chắc chắn.

10 loi khuyen cuoc phong van thanh cong

Đừng rời cuộc phỏng vấn mà không đặt ít nhất 3 câu hỏi

9. Đừng dời cuộc phỏng vấn mà không hỏi người phỏng vấn ít nhất 3 câu hỏi.

10. Gửi email hoặc thư cảm ơn trong 3 ngày làm việc sau khi phỏng vấn.

Ý kiến bạn đọc