Thú vị với anh người máy Trần Trọng Tân

01/10/2013

Khán giả thích thú với phần thi làm người máy của Trần Trọng Tân.

Ý kiến bạn đọc